권장 브라우저 안내

이 웹사이트는 Internet Explorer 9 버전 이상에서만 이용 가능합니다.
편리한 사이트 이용을 위하여 최신 브라우저로 업그레이드해주시기 바랍니다.

LANGUAGE

LANGUAGE

Translate page: 한국어(Korean)Tiếng Việt(Vietnamese)中文 (Chinese)


Nếu bạn đang sử dụng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay và muốn dịch nội dung trang web sang một ngôn ngữ khác, vui lòng truy cập cài đặt trình duyệt của bạn. Dưới đây là hướng dẫn về cách thay đổi ngôn ngữ ưa thích của bạn bằng bốn trình duyệt chính.

 

Nếu đang sử dụng thiết bị di động, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ mặc định trong cài đặt của thiết bị.

 

Trình duyt Chrome:

 

Mở Chrome.

Nhấp vào ba dấu chấm ở trên cùng bên phải.

Chọn Cài đặt.

Nhấp vào Nâng cao, sau đó nhấp vào Ngôn ngữ.

Nhấp vào Ngôn ngữ để mở rộng cài đặt. Khi cài đặt mở rộng, hãy nhấp vào dấu ba chấm bên cạnh ngôn ngữ ưa thích của bạn (hoặc, bạn có thể cần thêm ngôn ngữ), sau đó đánh dấu vào hộp kiểm bên cạnh Hiển thị Google Chrome bằng Ngôn ngữ này.

 

Safari:

 

Mở Safari.

Nhấp vào biểu tượng quả táo ở trên cùng bên trái.

Chọn Tùy chọn Hệ thống.

Nhấp đúp vào Ngôn ngữ & Khu vực.

Trong Ngôn ngữ ưa thích, hãy thêm ngôn ngữ ưa thích của bạn.

Sau khi bạn thêm một ngôn ngữ, bạn sẽ được hỏi xem bạn có muốn sử dụng ngôn ngữ này làm ngôn ngữ chính của mình hay không. Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.

Bạn có thể cần khởi động lại Safari để các thay đổi diễn ra.

 

Edge:

 

Mở Edge.

Nhấp vào ba dấu chấm ở trên cùng bên phải.

Chọn Cài đặt.

Nhấp vào Ngôn ngữ.

Nhấp vào Thêm ngôn ngữ và thêm ngôn ngữ của bạn.

Trên ngôn ngữ của bạn, nhấp vào ba dấu chấm và chọn Di chuyển lên đầu và chọn Đề xuất dịch các trang bằng ngôn ngữ này.

 

Firefox:

 

Mở Firefox.

Nhấp vào ba dòng ở trên cùng bên phải.

Chọn Tùy chọn.

Trong phần Ngôn ngữ của bảng điều khiển Chung, hãy chọn một ngôn ngữ trong menu thả xuống.

Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn để hiển thị các trang.

Bạn có thể cần khởi động lại Firefox để thay đổi diễn ra.

 

Tuyên b t chi trách nhim: Trang web ybfood đang cung cấp hướng dẫn về cách sử dụng trình duyệt của bạn để hỗ trợ bạn đọc trang web ybfood bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Đây không phải là dịch vụ ybfood mà là hướng dẫn chung về cách sử dụng nhà cung cấp bên thứ ba (trong trường hợp này là Chrome, Safari, Edge hoặc Firefox) để dịch các trang web ybfood sang các ngôn ngữ khác. Các trình duyệt này không thể dịch tất cả các loại tài liệu và có thể không cung cấp bản dịch chính xác. Bất kỳ ai dựa vào thông tin thu được từ trình duyệt của họ đều tự chịu rủi ro. Công ty TNHH Nông nghiệp Y & BFOOD không đưa ra bất kỳ lời hứa, bảo đảm hoặc bảo đảm nào về tính chính xác của các bản dịch được cung cấp. Công ty TNHH Nông nghiệp Y & BFOOD, các cán bộ, nhân viên và / hoặc đại lý của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hoặc mất mát dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc thực hiện những thông tin đó, bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại hoặc mất mát gây ra do phụ thuộc vào tính chính xác của bất kỳ thông tin nào như vậy, hoặc thiệt hại phát sinh từ việc xem, phân phối hoặc sao chép các tài liệu đó.

건강한 먹거리를
약속합니다.

모든 이들의 행복과 풍요로움을 지킨다는 책임감으로 식품생산에 전념하고 있습니다. 더욱 안전하고 건강한 식품을 위해 끊임없는 연구와 투자, 신제품 개발을 할 것이며 항상 기본에 충실한 식품으로 성원에 보답하겠습니다.
㈜와이앤비푸드 농업회사법인 임직원 일동

TOP